Úradná tabuľa obce | Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výstavba miestnej infraštruktúry

Na našej webovej stránke v časti Profil verejného obstarávateľa / Dokumenty na stiahnutie / je zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní: "Výstavba miestnej infraštruktúry."

Archív