Úradná tabuľa obce | Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava mosta a úprava dna potoka

Na našej webovej stránke v časti Profil verejného obstarávateľa / Dokumenty na stiahnutie / je zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:"Oprava mosta a úprava dna potoka"

Archív