Úradná tabuľa obce | Úplná závierka cesty pod Strečnom

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina

___________________________________________________________________________

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine

na víkend v dňoch 25. februára a 26. februára 2017

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/6/BIL zo dňa 16.12.2016, bude v dňoch 25. februára a 26. februára 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

Žiadame Vás, aby ste túto informáciu poskytli v rámci Vašej pôsobnosti i ďalšej motoristickej verejnosti.

                                                                                                Mgr. Michal Lavrík

                                                                                                      Prednosta, v. r.

Spracoval:

Ing. Ľubomír Hollý

mobil: 0905 609 654

e-mail: lubomir.holly@minv.sk

Archív