Úradná tabuľa obce | Oznam - Denný stacionár pre seniorov v Belej

Oznam

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v novom roku 2017 otvárame Denný stacionár v Belej na ulici U Čajkov 526 a zároveň Vás prosíme, aby ste formou vývesky popr. oznamom v obecnom rozhlase, informovali Vašich občanov, ktorí sú na túto službu odkázaní. 

Ďakujeme.

                                                                                                                     S pozdravom,

                                                                                                                                                    Ján Mičic

                                                                                                                                                    Diamant J&D, n.o.

 

Archív