Úradná tabuľa obce | Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:Peter Kyška, bytom obec Dolná Tižina.

Zásielka je uložená na pošte Dolná Tižina 18 dní.

Dátum vyvesenia: 5.5.2023

Lukáš Ďurina - starosta obce

Archív