Úradná tabuľa obce | Oznam - Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

Oznam.

Na základe oznámenia z RVPS Žilina o potvrdenej  vysokopatogénnej influenzy (vtáčej chrípky) u uhynutej  labute veľkej  na Vodnej nádrži Hričov (v katastri  obce Divina) a aj napriek tomu, že opatrenia nariadené RVPS Žilina  sa nevzťahujú na  všetky obce v okrese Žilina ani Bytča,  dovoľujeme si Vás požiadať v tejto súvislosti o informovanie obyvateľov Vašich obcí o tejto skutočnosti a  tiež o potrebe venovať zvýšenú pozornosť domácim chovom hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí, ako aj nálezom uhynutých voľne žijúcich vtákov.

Ing. Jaroslav Gír

vedúci odboru krízového riadenia | Okresný úrad Žilina


Archív