Úradná tabuľa obce | „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Žilinského kraja na roky 2021 2027“

(474.4 kb)
(799.21 kb)

Archív