Úradná tabuľa obce | Štatistické zisťovanie pracovných síl

Vážení spoluobčania,

Posielame Vám informáciu o realizácii Výberového zisťovania pracovných síl, ktoré sa aj v našej obci uskutoční v priebehu roka 2023. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Archív