Úradná tabuľa obce | Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - Referendum 2023

                                                          Referendum 2023

Vážení spoluobčania, doručovať žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete na emailovú adresu:  obec@obecdolnatizina.sk

Archív