Úradná tabuľa obce | Uznesenie č.199/2022, č.200/2022, č.201/2022 zo zasadnutia OZ zo dňa 26.8.2022

Archív