Úradná tabuľa obce | Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - volebný okrsok, volebná miestnosť

Volebná miestnosť pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022, konaných dňa 29.10.2022:

Kultúrno – pastoračné centrum, 013 04 Dolná Tižina č.334

1 volebný obvod - okrsok č.1

V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Dolná Tižina oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 10.06.2022 je evidovaných 1494 obyvateľov.

Archív