Úradná tabuľa obce | Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do komisie

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022, konaných 29.10.2022: obec@obecdolnatizina.sk,

Poštová adresa: Obecný úrad Dolná Tižina, 013 04 Dolná Tižina č.333.


Archív