Úradná tabuľa obce | Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - zapisovateľka - prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie

Oznam 

Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu voličov môžete nahlásiť telefonicky –

zapisovateľka – Marta Lacková, č. tel. 0911 35 44 66

od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12.00 hod.


(81.42 kb)

Archív