Úradná tabuľa obce | VZN č.1/2022, Uznesenie č. 173/2022 o určení spádovej MŠ pre deti s trvalým pobytom v obci Dolná Tižina

(154.45 kb)

Archív