Úradná tabuľa obce | Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods.1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z. - Stavebné úpravy križovatky

Archív