Úradná tabuľa obce | Nahlasovanie údajov - Ubytovanie utečencov

Žiadame obyvateľov obce Dolná Tižina a právnické osoby, ktoré poskytnú ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny a 3. krajín, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade a to z dôvodu evidencie počtu ubytovaných v našej obci. Tieto informácie má obec povinnosť denne hlásiť Okresnému úradu Žilina, odbor krízového riadenia.

Taktiež je potrebné nahlásiť aj odchod týchto osôb, tzn. ukončenie pobytu.

Nahlasovať počet ubytovaných a miesto ubytovania môžete emailom na obec@dolnatizina.sk   príp. osobne na Obecnom úrade v Dolnej Tižine počas úradných hodín.


Archív