Úradná tabuľa obce | Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územný plán obce Dolná Tižina

Oznámenie o prerokúvaní Návrhu - Územný plán obce Dolná Tižina je zverejnený na našej webovej stránke v Menu Transparentná obec: Územný plán obce.

kliknite na tento odkaz:

https://www.obecdolnatizina.sk/-uzemny-plan-obce

(1575.43 kb)

Archív