Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15.12. 2021 (streda) o 18.00.hod.

v miestnosti  Kultúrno pastoračného  centra.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Návrh  rozpočtu na rok 2022- schvaľovanie
  3. Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2022 - schvaľovanie
  4. Návrh poplatkov na rok 2022 - schvaľovanie
  5. Žiadosti občanov o výstavbu

       6.  Informácia starostky

       7. Diskusia

       8. Záver

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce           


Archív