Úradná tabuľa obce | Sčítanie obyvateľov - poďakovanie

Ďakujeme všetkým obyvateľom obce Dolná Tižina za spoluprácu pri sčítaní obyvateľov.

V našej obci sa sčítalo celkom 99.88%.

Archív