Úradná tabuľa obce | Sčítanie obyvateľov - informácia

  Sčítanie obyvateľov 2021

Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona trvá

od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021.

Obyvatelia sa môžu dosčítavať na kontaktnom mieste –

Obecný úrad Dolná Tižina v úradných hodinách alebo požiadať o mobilného asistenta / navštívi vás doma/  na tel.čísle 041/59 95 080

/Lodňanová, Lacková/


Archív