Úradná tabuľa obce | Testovanie v obci Dolná Tižina 24.4.2021

Riaditeľstvo Základnej školy Dolná Tižina oznamuje, že v spolupráci so zriaďovateľom školy zabezpečuje opätovne v základnej škole, dňa 24apríla 2021 ( v sobotu) testovanie zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov základnej školy a zákonných zástupcov detí materskej školy.

Testovanie bude realizované v budove školskej jedálne podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke školy. 

Posledný odber bude o 15:45.

Archív