Úradná tabuľa obce | Sčítanie obyvateľov - informácia

K 31.03.2021 sa sčítalo 94,42 % obyvateľov našej obce. Ďakujeme všetkým obyvateľom obce Dolná Tižina, ktorí ste sa sčítali.

Ak ste sa nesčítali, budete môcť využiť asistované sčítanie, ktoré bude v období 01.04.2021 – 31.10.2021, bude prebiehať na obecnom úrade, alebo požiadať o mobilného asistenta. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov. O termíne určenom pre našu obec Vás budeme včas informovať.

O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR v závislosti od epidemiologickej situácie.

 Ďakujeme za spoluprácu!

Archív