Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa obce | Oznam - Materská škola

 OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKÁCH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

         Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

         Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si rodičia môžu vyzdvihnúť MŠ v čase od   6.45 hod. - 8.00 hod. Potrebné je k žiadosti priložiť dotazník o  informáciách dieťaťa.

Tiež na  www.msdolnatizina.sk v dokumentoch.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast  o zdravotnom stave dieťaťa.

Miesto prijímania žiadostí na školský rok 2021/2022 :

MŠ Dolná Tižina 217, 013 04

Termín:     30.04.2021

                  03.05.2021

Čas:  od 16:00 hod. – 17:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roku 2021/2022 dostane rodič

najneskôr do 30 . júna príslušného kalendárneho roku.        


Archív