Úradná tabuľa obce | Sčítanie obyvateľov - informácia

Vážení spoluobčania!

Samosčítanie obyvateľov bude trvať do 31.3.2021 a sčítací formulár nebude možné po tomto termíne vyplniť!

Obdobie asistovaného sčítania (prostredníctvom stacionárneho a mobilného asistenta) bude určené pre každú obec/mesto individuálne na základe rozhodnutia hygienika a ŠÚ SR na dobu 6 týždňov.

Počas asistovaného sčítania sa budú môcť obyvatelia sčítať len na kontaktnom mieste,/ Obecný úrad Dolná Tižina - Lodňanová, Lacková v úradných hodinách / alebo si požiadať o mobilného asistenta.  

Archív