Úradná tabuľa obce | Oznam - údržba záhrad v našich domácnostiach

                                                                Vážení spoluobčania,

začína sa s údržbou záhrad, orezávaní stromov a kríkov,

Obec Dolná Tižina, v zastúpení starostkou obce Ing. Ľubicou Ďuricovou oznamuje občanom, že od dnešného dňa do 31. marca 2021 môžete orezané alebo spílené konáre zo stromov a kríkov z Vašich záhrad doviesť na otáčku autobusu na označené miesto. Tento odpad bude ďalej zlikvidovaný.

       Starostka obce.

Archív