Úradná tabuľa obce | Testovanie v našej ZŠ dňa 27.2.2021

Riaditeľstvo Základnej školy Dolná Tižina oznamuje, že v spolupráci so zriaďovateľom školy zabezpečuje opätovne v základnej škole

dňa   27. februára 2021 ( v sobotu) testovanie zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov 1.-4. ročníka základnej školy a zákonných zástupcov detí materskej školy.

Testovanie bude realizované v budove školskej jedálne podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke školy. https://zsdolnatizina.edupage.org/?

Posledný odber bude o 15:45.


Archív