Úradná tabuľa obce | Oznam - sčítanie obyvateľov 2021

Oznam.

  • Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa realizuje elektronické  samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.

Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v tomto termíne od 15.2.2021 - 31.3.2021 !

Pomôžte sčítať sa elektronicky svojím starším spoluobčanom a rodinným príslušníkom.

kliknite: https://www.scitanie.sk/

 https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

 https://vimeo.com/500925296

 

  • Od 1. 4. 2021 najneskôr do  31. 10. 2021 sa bude realizovať asistované sčítanie obyvateľov, sčítanie pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste, v našej obci Obecný úrad /Lodňanová Zuzana, Lacková Marta/, v úradných hodinách, mobilného asistenta na požiadanie obyvateľa a v zariadeniach kde bol určený stacionárny asistent.

O dobe, kedy sa realizuje asistované sčítanie buď na celom území SR alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodne predseda ŠU SR na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva.


Archív