Úradná tabuľa obce | Oznam - spoločný stavebný úrad

Spoločný obecný úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku so sídlom v Krasňanoch č. 285 - zatvorený do 07.02.2021.

Archív