Úradná tabuľa obce | SODB 2021 - informatívne video, otázky a odpovede

https://vimeo.com/500925296

Najčastejšie otázky k SODB 2021

Otázky a odpovede k SODB (1), (2)

Archív