Úradná tabuľa obce | Oznam obce - Nový spoločný stavebný úrad

Oznam!

Ukončenie činnosti Spoločného stavebného úradu vo Varíne bude dňom 31.12.2020. 

Činnosť kancelárie spoločného stavebného úradu bude ukončená dňa 7.12.2020, do 31.12.2020 bude prebiehať delimitácia spisov, archívu a čerpanie dovolenky zamestnancov.

Nový Spoločný stavebný úrad dňom 1.1.2021 vytvoria obce Krasňany, Dolná Tižina, Nezbudská Lúčka a Lysica so sídlom v Krasňanoch v objektoch firmy Krasplast s.r.o. /pri futbalovom ihrisku /.

Nový stavebný úrad zaháji svoju praktickú činnosť 1.2.2021.

Za spôsobené nepríjemnosti pri vybavovaní stavebných povolení v mesiacoch december 2020 a január 2021 sa obec svojim občanom ospravedlňuje.

Ing. Ľubica Ďuricová - starostka obce

Archív