Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa obce | Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a
Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 26.11.2020 (štvrtok) o 17.00 hod.
v miestnosti Kultúrno-pastoračného centra.
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2020
4. Návrh na schválenie príspevku na stavebné a rekonštrukčné práce na kultúrnu pamiatku
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 - prerokovanie
6. Návrh poplatkov na rok 2021 - prerokovanie
7. Poplatok za odpad - prerokovanie
8. Žiadosť občana – majetkoprávne vysporiadanie
9. Návrh na vyradenie majetku obce
10. Podpora Iniciatívy pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra
11. Informácie starostky obce
12. Diskusia
13. Záver
                                                                     Ing. Ľubica Ďuricová 
                                                                           starostka obce            

Archív