Úradná tabuľa obce | Obmedzenie pohybu - aktualizácia - COVID -19