Úradná tabuľa obce | Žiadosť o súčinnosť -informovanie chovateľov ošípaných