Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - miestna obslužná komunikácia - úsek B