Úradná tabuľa obce | Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp od 15.9.2020