Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie - SO 301 Spoločná kanalizačná prípojka, SO 304 Vodovod