Úradná tabuľa obce | Oznam SAD

Oznam SAD

Od 1.6.2020 SAD Žilina premáva v špeciálnom režime. Spoj č. 12 na linke 511413 z D. Tižiny o 7.50 hod do Žiliny bol na obdobie od 1.6.2020 do 30.6.2020 pozastavený.  Pokiaľ nevznikne iná nepredvídaná situácia, spoj bude opäť premávať od septembra- keď bude školské vyučovanie bez obmedzenia. Iné spoje ostávajú bez zmeny. Majtánová SAD Žilina.