Úradná tabuľa obce | Záverečný účet za rok 2019 - schválený