Úradná tabuľa obce | Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Miestna obslužná komunikácia - úsek B