Úradná tabuľa obce | Opatrenia platné od 6.5.2020 - COVID 19