Úradná tabuľa obce | Zámer obce o nájme a uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy v rámci projektu „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“

(155.24 kb)