Úradná tabuľa obce | Uvoľňovanie opatrení - COVID 19