Úradná tabuľa obce | Oznam - Urbárske spoločenstvo

Urbárska obec D. T. a Lesné spoločenstvo Bačín D. T. oznamujú svojim členom,že valná hromada týchto spoločenstiev, ktorá mala byť v mesiaci máj sa odkladá na neurčito z dôvodu pandémie.

S pozdravom výbor spoločenstiev.