Úradná tabuľa obce | Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Rekonštrukcia mostného objektu