Úradná tabuľa obce | Karanténne opatrenia účinné od 19.3.2020