Úradná tabuľa obce | Vyhlásenie núdzového stavu - KORONAVÍRUS