Úradná tabuľa obce | S modernou fyzikálnou učebňou k atraktívnemu vyučovaniu a lepším vzdelávacím výsledkom žiakov