Úradná tabuľa obce | Oznam pre kandidujúce politické strany pre voľby do Národnej rady SR 2020

Obec Dolná Tižina neposkytuje služby pre kandidujúce politické strany, čo sa týka hlásenia miestnym rozhlasom a zverejňovaním na webovej stránke obce pre voľby do Národnej rady SR 2020!

Tabuľa na umiestňovanie plagátov pre kandidujúce politické strany je umiestnená pred budovou obecného úradu.

                                                                                Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                                     starostka obce