Úradná tabuľa obce | Stavebné povolenie - Stredoslovenská distribučná, a.s.