Úradná tabuľa obce | Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru